bigstock--213943810

Hoe werken wij

Jullie vraagstelling is ons vertrekpunt. In gesprek verkennen we of wij de juiste partner zijn en of het het juiste moment is om samen op te trekken rondom jullie vraagstuk.

Bij een grotere ontwikkelvraag (qua impact of doelgroep) is ons eerste voorstel veelal een bouwtekening van het totale traject met een aantal pijlers en uitgangspunten. Alleen de eerste stap werken we met elkaar al concreet uit. Dat geeft overzicht voor het totaalplaatje en houvast voor de eerste stap. En, bovenal, ruimte om samen de vervolgstappen in te richten op basis van ons voortschrijdende inzicht.

Voor trainingen/workshops/lezingen/intervisie rondom een afgebakend en al sterk ingebed vraagstuk ontwerpen we direct een zorgvuldig plan van aanpak.

  • Ons ontwerp kent altijd een stevig opleidings- en veranderkundig fundament.
  • Onze uitvoering is qua stijl en werkwijze intensief afgestemd op de doelgroep en vraagstelling; we zien dat als ‘situationeel vakmanschap’.
  • Onze persoonlijke ‘touch’? Scherp luisterend, progressie vanuit een nieuw perspectief.
  • Ontwikkelen doe je zelf. Wij helpen anderen om zichzelf en elkaar te ontwikkelen.

Praktijkvoorbeelden

Totaalconcept

Stiens_illu_ontwikkeling_do

Vanuit deze vier invalshoeken onderzoeken we samen wat daadwerkelijk helpend is voor ontwikkeling en resultaat.

Ons totaalconcept voor leren en ontwikkelen is erop gericht dat mens en organisatie daadwerkelijk vernieuwen, verbeteren of veranderen. We belichten organisatievraagstukken vanuit verschillende perspectieven en bieden integrale (ontwikkel-)oplossingen.

Wij faciliteren mensen en organisatie bij ontwikkeling en resultaat.

Het is onze expertise om het totaalplaatje met betrekking tot de ontwikkelvraag in kaart te brengen. Welke prestatie vraagt ondersteuning, welk (gedrags-)ontwikkeling in welke situatie is nodig? Wat werkt al? We maken samen een scherpe, pragmatische analyse. En, we maken een ‘schets’ van de ambitie richting klant en medewerkers.

Onze kernwaarden

stiens waarderend

Waarderend

stiens doelgericht

Resultaatgericht

stiens innovatief

Innovatief

stiens afgestemd

Afgestemd

Voor iedereen in de organisatie een coach op het juiste moment. Lees meer

De Birkman-methode is een oordeelvrij en gevalideerd zelfassesment, ontwikkeld door dr. Roger Birkman (Houston). Lees meer