bigstock-Boys-Soccer-Football-Team-Hudd-288936550

Voor teams

Ondanks – of dankzij - ruim 20 jaar ervaring kijken wij vanuit verwondering naar teams. Eerst doorgronden wij de vraag met en voor het team.

Vandaar uit ontwikkelen we samen een traject. We werken stap voor stap en fase-geWIJS.

- we formuleren aan de voorkant heldere 'spelregels', specifiek voor het team
- tevens duiden we direct ieders rol in de teamontwikkeling
- dialoog is een belangrijk 'vehicel' voor teamontwikkeling

Onze stijl is daarbij zorgvuldig, onderzoekend en verbindend. We creëren een nieuw perspectief als vertrekpunt; om te behouden wat werkt en te doorbreken wat belemmert.

Wij waken voor een nieuwe afhankelijkheid van ons als procesbegeleider en stimuleren teams tot gepaste zelfregie en het zelfoplossend vermogen.

Een team-ontwikkeltraject – of teamcoaching - verschilt wezenlijk van een training voor het team. Wat is jullie vraag?

Met teams werken we aan ontwikkelvragen met uiteenlopende en vaak ook stevige complexiteit:

  • werken aan ontwikkeling vanuit ‘onder 0’; wat als er onvoldoende basis is om samen te groeien?
  • team ‘burn-out’ (h)erkennen en doorbreken
  • werkende afspraken maken en jezelf/elkaar eraan houden
  • feedbackvaardigheden versterken (vragen, geven, ontvangen)
  • feedbackcultuur (of juist 'feedforward') versterken door drempels te ‘overwinnen’
  • dealen met de context (intern en/of extern)
  • teamonderzoek naar basis voor teamgroei, werken aan het fundament

Begin niet ‘zomaar’ een teamontwikkeltraject!

Vooraf – en onderweg – blijven we checken of teamontwikkeling de juiste interventie is, wat wijsheid en werkbaar is. Soms ligt de oplossing namelijk (ook) op een ander terrein en gaat het bijvoorbeeld meer om individueel functioneren, leiderschap of structuur. Is iets anders nodig? Vanzelfsprekend adviseren we wat jullie meer of anders verder kan helpen.

Praktijkvoorbeeld Teamgroei

Nieuwsgierig naar wat we voor jullie team kunnen betekenen?

Neem contact op

Onze kernwaarden

stiens waarderend

Waarderend

stiens doelgericht

Resultaatgericht

stiens innovatief

Innovatief

stiens afgestemd

Afgestemd

Voor iedereen in de organisatie een coach op het juiste moment. Lees meer

De Birkman-methode is een oordeelvrij en gevalideerd zelfassesment, ontwikkeld door dr. Roger Birkman (Houston). Lees meer