Activiteiten met meerwaarde!

Onze aanpak

Doelgericht ontwikkelen we die activiteit die echt van meerwaarde is. Zo kunnen we datgene doen wat nodig is om ambities van klanten daadwerkelijk mee te realiseren. We zetten hierbij de volgende activtiteiten in:

Basisactiviteit: Procesbegeleiding

Wij benaderen ontwikkeling als proces en faciliteren en ondersteunen mensen in organisaties bij het realiseren van blijvend resultaat.

 • focus op korte & lange termijn resultaat
 • timing is een keuze: juiste interventie op 't juiste moment
 • continue aandacht voor het verander- en leervermogen van mens en organisatie
 • betrokken & aandachtig, als sparringpartner, aan de zijlijn.

Kernactiviteit: Training

Training is onze core-business! Met uitsluitend seniortrainers realiseren we meer werkresultaat en werkplezier, voor deelnemers en betrokkenen. Hoe?

 • Zorgvuldig voor- en natraject
 • Optimaal leerklimaat, tactische programma-opbouw
 • Effectieve en efficiente opzet van de training; altijd gedegen en opleidingskundig verantwoord
 • We trainen continu in en vanuit de praktijk
 • Toepassen is vanzelfsprekend
 • We geven en vragen totale betrokkenheid

"Verder tot de kern....-" activiteit: Individuele Coaching

Wanneer? Individueel: U wilt uw ontwikkeling in gang zetten, verbeteren of versnellen door

 • uw ontwikkelvraag specifieker te formuleren of juist kritisch toetsen
 • ervaringen en successen te delen, te sparren met een onafhankelijk partner
 • praktische handvatten aangereikt te krijgen
 • een stok achter de deur of juist een spiegel op de deur te hebben.

 

"Verder tot de gezamenlijke kern....-" activiteit: Teamcoaching

 Wanneer? Collectief: U wilt uw (management-)team een impuls geven, een versnelling of gezamenlijk een verbeterslag maken door

 • inzet van een missie/visie - sessie
 • procebegleiding (of voorbereiding) bij uitwerking van procedures
 • het groepsproces te versterken (bijvoorbeeld het doorbreken van de feedbackcultuur; het bekend en vertrouwd raken met elkaars kwaliteit; communicatiepatronen transparant)
 • het leer- en verandervermogen van het team te versterken
 • hierbij eventueel gebruik te maken van de Birkmanmethode

Kernachtige 'Nevenactiviteit': Ook Anders!

 • 1 op 1 Training: kort, intensief en 100% persoonlijke aandacht bij het ontwikkelen van concrete vaardigheden.
 • Werkconferenties: Grote(re) groepen op ondernemende, betrokken, interactieve wijze meenemen in thema's waarbij de groepsgrootte wordt uitgenut. Inspirerend en spiegelend.
 • On the job: waarom praten over of doen alsof? Gewoon doen! Wij begeleiden werkoverleggen, 1 op 1 gesprekken, presentaties, salesgesprekken in de praktijk. Vanuit een concrete ontwikkeldoelstellingen werken we 'on the job' samen aan ontwikkeling.
 • Open training? Past niet bij onze maatwerkfilosofie. We bieden er slechts 1 aan....Voor 1 keer zijn (en blijven) we overtuigd van de kracht van een bijzonder basisproduct: Maak werk van je toekomst!
 • Nog anders? We gaan graag een volgende uitdaging aan.